Επικοινωνία

 

icodl2011@eap.gr

 

alionar@eap.gr 

papadakis@eap.gr

 

Πληροφορίες για την εγγραφή σας στο συνέδριο kanelopl@eap.gr