Σημαντικές Ημερομηνίες

 

1η   Ανακοίνωση

15 Φεβρουαρίου 2011

2η  Ανακοίνωση για Εργασίες

15 Μαρτίου 2011

3η Ανακοίνωση για Εργασίες

15 Απριλίου 2011

Υποβολή Περίληψης ή Πλήρες Κείμενο Εργασίας

20 Απριλίου 2007

Yποβολή  Εργασίας (Πλήρες Κείμενο)

1 Μαΐου 2011

 1 Ιουνίου 2011

Ενημέρωση αποδοχής εργασιών

10 Ιουνίου 2011

Υποβολή  Εργασίας για πρακτικά (Τελικό  Κείμενο)

10 Ιουλίου 2011

Έναρξη Εγγραφών

ΝΕΑΑνακοίνωση προγράμματος 

5 Σεπτεμβρίου 2011

24 Οκτωβρίου 2011   

Διεξαγωγή Συνεδρίου

4 έως 6 Νοεμβρίου 2011        

Διεξαγωγή Συνεδρίου