Σκοπός - Θεματικές Περιοχές

 

Οι εισηγήσεις του συνεδρίου θα πρέπει να είναι επικεντρωμένες στους παρακάτω θεματικούς άξονες: