Προσκεκλημένοι Κετνρικοί Ομιλητές

Κεντρικός ομιλητής στο συνέδριο ICODL 2011 θα είναι: 

Ο καθηγητής Αλέξης Λυκουργιώτης, Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, Πρ. Πρόεδρος της ΔΕ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, πρώην πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών. Confirmed speakers in plenary sessions include:

Professor Alexis Lycourghiotis,

 

Professor of Chemistry Department, University of Patras, Greece

Lycourghiotis Alexis

Short CV

 

Abstract