Προηγούμενα συνέδρια και πρακτικά

 

1o Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

2o Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

3o Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές

4o Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Μορφές Δημοκρατίας στην Εκπαίδευση: Ανοικτή Πρόσβαση και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

http://artemis.eap.gr/icodl2007  

5o Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

 Ανοικτή Πρόσβαση και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
http://icodl2011.eap.gr/
ICODL2011 Proceedings